vd-wiel-optiek-orthoptie-v1

Orthoptie

Voor kinderen van 3 tot en met 10 jaar en volwassenen met dubbelzien, lees/concentratieproblemen.

Een orthoptist onderzoekt en behandelt op het gebied van:

 • scheelzien (strabismus)
 • lui oog (amblyopie)
 • dubbelzien (diplopie)
 • hoofdpijn en leesklachten (asthenope klachten)
 • oogbewegingsstoornissen
 • oogmetingen bij (jonge) kinderen

Het voordeel van orthoptie bij VD Wiel Optiek & Optometrie is:

 • U heeft geen verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig om een afspraak te maken
 • Korte wachttijden
 • We nemen de aandacht en tijd voor vragen
 • Het onderzoek bestaat uit een aantal testen en kan in totaal anderhalf uur duren. Na het onderzoek wordt bepaald of een behandeling nodig is. Dit kan een bril of het plakken van een oogpleister zijn.
 • Het kan zo zijn dat er controles nodig zijn om de voortgang in de gaten te houden en zo nodig de behandeling bij te stellen. Een onderzoek en behandeling bij kinderen verloopt anders dan bij volwassenen.

Onderzoeken

Voor oogmetingen bij (jonge) kinderen, het onderzoeken van scheelzien, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen, lui oog of hoofdpijn en leesklachten kan een afspraak gemaakt worden bij de orthoptist.

Eerste orthoptisch onderzoek (€59 ,-)
Komt uw kind of uzelf voor het eerst bij de orthoptist van VD Wiel Optiek & Optometrie of heeft u een verwijzing van de huisarts of het consultatiebureau? Dan plannen wij een eerste orthoptisch onderzoek in.

Tijdens het eerste orthoptische onderzoek wordt de oogstand, de samenwerking van de ogen, de gezichtsscherpte (eventueel lui oog) en een brilsterkte onderzocht. In dit onderzoek worden de ogen van uw kind gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Zo kan een eventuele brilsterkte goed bepaald worden. Tevens wordt de gezondheid van het oog bekeken.

Na het onderzoek wordt bepaald of er een behandeling nodig is. Dit kan een bril of het plakken van een oogpleister zijn.

Het kan zijn dat er herhalingsonderzoeken nodig zijn om de voortgang in de gaten te houden en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Orthoptisch herhalingsonderzoek (€30 ,-)
Wanneer uit het eerste orthoptisch onderzoek blijkt dat een herhalingsonderzoek bij uw kind nodig is, wordt een  orthoptisch herhalingsonderzoek ingepland. Hierbij wordt bekeken of er veranderingen zijn opgetreden ten opzichte van het vorige onderzoek. Het kan zo zijn dat er eerst nog geen sprake was van een behandeling en nu wel. Daarnaast kan het zijn dat de behandeling bijgesteld moet worden en of juist op dezelfde manier moet doorgaan.

Uitgebreid orthoptisch herhalingsonderzoek (€45,-)
Bij een herhalingsonderzoek voor volwassenen wordt altijd een uitgebreid orthoptisch herhalingsonderzoek ingepland.

Bij kinderen wordt tijdens een uitgebreid orthoptisch herhalingsonderzoek tevens het druppelonderzoek herhaald. Dit gebeurd minimaal 1x in het jaar.

Orthoptische screening (€12,50)
In dit onderzoek wordt gescreend op de aanwezigheid van scheelzien, oogbewegingsstoornissen en/of verminderde gezichtsscherpte bij kinderen. Zo kan er bijvoorbeeld snel beoordeeld worden wat de gezichtsscherpte is van uw kind. Aan het eind van de screening kan het volgende geadviseerd worden: verder onderzoeken met een eventuele behandeling. Een eerste orthoptisch onderzoek wordt dan ingepland.


Top